ส่องพระเครื่อง เมืองสยาม

เหรียญพระพุทธชินราช จำลองลักษณ์งดงามจากองค์พระพุทธรูป

เหรียญพระพุทธชินราช

เหรียญพระพุทธชินราช เหรียญที่จำลองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพสักการะและศรัทธาของสาธุชน เพื่อสะดวกในการอาราธนาและพกพาติดตัว ตามความเชื่อที่ว่า พระองค์จะดูแลและคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง เหตุนี้พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก จึงเป็นหนึ่งองค์สำคัญที่มีการจัดสร้างมาตั้งแต่ยุคแรกๆ และยังคงเป็นที่นิยมสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน ส่องพระเครื่อง เมืองสยาม จึงขอนำเสนอเรื่องราวและความงดงามให้ได้ทราบกัน 

พระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกสู่การสร้างเหรียญบูชา

พระพุทธชินราช พระประธาน ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่เรียกกันว่า วัดใหญ่ วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยและเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิม เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยตอนปลาย หน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 7 ศอก สันนิษฐานว่า พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก หรือ สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท แห่งกรุงสุโขทัย โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมๆ กับ พระพุทธชินสีห์ และพระศาสดา เมื่อครั้งสถาปนาเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองลูกหลวง ในปี พ.ศ.1900

พระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช นับเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย และยังได้รับการยกย่องว่ามีพระพุทธลักษณะงดงามที่สุดในโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จึงนิยมอาราธนา องค์พระพุทธชินราช มาจัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆ ทั้ง พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้นำไปสักการบูชาอย่างต่อเนื่อง แต่ที่นับว่าทรงคุณค่าและมีค่านิยมสูงสุดต้องยกให้ เหรียญรุ่น ปี พ.ศ.2460 ซึ่ง ณ ปัจจุบันถือเป็นเหรียญหลักระดับประเทศที่หาดูหาเช่าของแท้ได้ยากยิ่ง ด้วยเป็นเหรียญที่สร้างเป็นครั้งแรกและรุ่นแรก มีความทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีที่ไปที่มาชัดเจน และยังทรงพุทธคุณเป็นเลิศเป็นที่ปรากฏแก่ผู้สักการะ

เหรียญพระพุทธชินราช เหรียญพระพุทธของเมืองไทย

เหรียญรุ่น ปี พ.ศ.2460 จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในคราวที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จฯ นมัสการพระพุทธชินราช ณ เมืองพิษณุโลก ในราวปี พ.ศ.2458 แต่มาแล้วเสร็จและแจกได้ในปี พ.ศ.2460 ในการนี้ มีพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงพุทธาคมเข้าร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสก อาทิ หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ฯลฯ โดยจำนวนการจัดสร้างไม่มากนัก เท่าที่พบมีด้วยกัน 2 เนื้อ คือ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง 

เหรียญพระพุทธชินราช
เหรียญพระพุทธชินราช
เหรียญพระพุทธชินราช 2

พุทธลักษณะเป็นเหรียญกลม หูเชื่อม ขอบกระบอก ด้านหน้าอาราธนาองค์พระพุทธชินราช ประทับนั่งบนบัลลังก์บัวคว่ำบัวหงาย ข้างองค์พระทั้ง 2 ข้าง จารึกอักษรไทย พระพุทธ-ชินราช ใต้พุทธบัลลังก์จารึกอักษร น ภ จ ก สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นร้านที่ จัดสร้าง คือ ร้านนาภาจารุอุปกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 พิมพ์ย่อย โดยดูจาก สระ อุ ที่คำว่า พระพุทธ ถ้ามีลักษณะเป็นแนวนอน เรียก อุนอน ถ้าเป็นแนวตั้ง ก็เรียก อุตั้ง

เหรียญพระพุทธชินราช 3
เหรียญ พระพุทธชินราช

เหรียญพระพุทธชินราช ปี พ.ศ.2460 พิมพ์อุนอน หลังอกเลา นับเป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชุด “เบญจภาคีเหรียญพระพุทธ” ของเมืองไทย ซึ่งเป็นที่แสวงหาอย่างสูง ส่องพระเครื่อง เมืองสยาม เชื่อว่าใครที่ได้ครอบครอง เหรียญรุ่นใดก็ตาม คงจะรักษาไว้เป็นสมบัติประจำตระกูล ด้วยมูลค่าและความศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงคุณค่าหาที่เปรียบมิได้ จึงควรบูชาไว้เป็นสิริมงคลของชีวิต ขอบคุณคลิปดีๆ จาก

แหล่งที่มาของภาพ:

https://www.matichonweekly.com/column/article_79606

http://uauction4.uamulet.com/AuctionDetail.aspx?bid=248&qid=111749

พระเครื่อง ที่น่าสนใจ

เหรียญครูบาศรีวิชัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Table of Contents