ส่องพระเครื่อง เมืองสยาม

พระชัยวัฒน์ กับประวัติความเป็นมาอันยาวนาน

พระชัยวัฒน์

พระชัยวัฒน์ เป็นพระที่เชื่อว่าผู้อ่าน ส่องพระเครื่อง เมืองสยาม หลายๆท่านอาจทราบ หรือ รู้จักข้อมูลมาอยู่แล้ว และกับบางท่านอาจรู้จักเป็นอย่างดีเสียด้วย แต่ยังไงเราก็ขอยกข้อมูล พระชัยวัฒน์มาคร่าวๆ พระชัยวัฒน์เป็นพระพุทธรูปสำคัญ มาตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สำหรับตั้งในพิธีมงคล และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระชัยวัฒน์ 2

เมื่อขึ้นรัชกาลใหม่ และเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเรียบร้อยเสร็จสิ้นไปแล้ว พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล จึงโปรดให้สร้างพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลของตน เป็นราชประเพณีสืบมา พระชัยวัฒน์เป็นพระสายกริ่ง พระชัยวัฒน์ประจำรัชกาล มีพุทธลักษณะ และขนาดที่หลากหลายแตกต่างกันไป แต่ทุกองค์ จะยังคงถือตาลปัตร และส่วนมากบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อมีพระราชพิธีเกี่ยวกับรัชกาลใด ก็อัญเชิญพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลนั้นมาเข้าพิธีด้วย ตลอดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นพระราชพิธีสำคัญ ได้มีการตั้งพระชัยวัฒน์ทุกรัชกาล บนพระแท่นมณฑลในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

ชื่อเดิม หิมเกริม ศักดิ์สิทธิ์

พระกริ่ง

เครดิตรูป www.web-pra.com

เดิมเราเรียกพระสายกริ่งนี้กันว่า พระไชย [พฺระ-ไช] ดังพระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ [สม-เด็ด-พฺระ-พน-นะ-รัด] วัดพระเชตุพน [วัด-พฺระ-เชด-ตุ-พน] มีข้อความว่า “พระโหราราชครูธิบดีศรีพิชาจารย์ [พฺระ-โห-รา-ราด-ชะ-คฺรู-ทิบ-บอ-ดี-สี-พิ-ชา-จาน] ก็ลั่นฆ้องไชย ให้คลายเรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์ อันทรงพระพุทธปติมากร [พฺระ-พุด-ทะ-ปะ-ติ-มา-กอน] ทองนพคุณ บันจุะพระสาริกะบรมธาตุ [บัน-จุ-พฺระ-สา-ริก-กะ-บอ-รม-มะ-ทาด] ถวายพระนามสมยาพระไชยนั้นไปก่อน แล้วเรือขบวรหน้าทั้งปวงไปโดยลำดับ”

วัดพระเชตุพน

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเติมสร้อยให้ ว่า พระไชยวัฒน์   คำว่า “ไชย” แต่เดิมใช้ไม้มลาย ภายหลังก็เกิดการแก้เป็นใช้ไม้หันอากาศ

แนะนำพระเครื่องที่คุณอาจสนใจ พระกริ่งเฉลิมพล ประวัติความเป็นมา

พระชัยวัฒน์ สลัดโชคร้าย

พระชัยวัฒน์ 4

พระชัยวัฒน์ที่ผู้อ่าน ส่องพระเครื่อง เมืองสยาม ได้รู้จักเรื่องราวไปนั้น  มีความเชื่อเล่าต่อกันมาถึงสรรพคุณต่างๆ มากมายดัง อาทิเช่นพระชัยวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชแพ ปี  พ.ศ. 2479 โดดเด่นในเรื่อง เมตตา มหานิยม คงกระพันชาตรี และช่วยส่งเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้กับที่ไว้ครอบครองบูชา

พุทธคุณ เมตตามหานิยม

อีกทั้งยังมีชัยชนะเหนือศัตรู ที่คิดปองร้าย   ,พระชัยวัฒน์วัดสุทัศน์ฯ พ.ศ 2456 โดดเด่นในด้าน เมตตามหานิยม ช่วยส่งเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้กับที่ไว้ครอบครองบูชา

พระชัยวัฒน์

เครดิตรูป www.thaprachan.com

พุทธคุณ อยู่ยงคงกระพัน

และในเรื่อง อยู่ยง คงกระพัน ,พระชัยวัฒน์ทองทิพย์ เจ้าคุณศรี (สนธิ์) วัดสุทัศน์   พ.ศ.2495  มีพุทธคุณ อยู่ยงคงกระพัน เสริมชัยชนะ อำนาจบารมี เมตตามหานิยม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้กับผู้ที่มีไว้ครอบครองบูชา  ความเชื่อดังนี้เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *