พระเทริดขนนก กรุวัดเสมาสามชั้น หนึ่งในตระกูลยอดขุนพล

พระเทริดขนนก กรุวัดเสมาสามชั้น

พระเทริดขนนก กรุวัดเสมาสามชั้น  พระกรุจากจังหวัดเพชรบุรี  ในตระกูลยอดขุนพล  ที่นักสะสมหลายคนต้องมีไว้ครอบครอง   ด้วยความงามแบบศิลปะลพบุรี   องค์พระประทับนั่งขัดสมาธิราบ   ปางมารวิชัย   ลักษณะเป็นพระทรงเครื่อง   พระเศียรทรงเทริดประดับมงกุฎ   แบบหมวกขนนก   รอบพระศอประดับด้วยสังวาลย์ห้อยระย้า   ด้านหลังเป็นแอ่งเล็กน้อย   และมีลายผ้าทั่วหลังองค์พระ   ราคาเช่าหา พระเทริดขนนก  กรุวัดเสมาสามชั้น  ราคาอยู่ที่หลักแสนต้นๆ  เป็นพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นที่  ส่องพระเครื่อง เมืองสยาม  ขอนำมาบอกเล่าให้เซียนพระได้รู้จักกัน   พระเทริดขนนก กับตำนานความศักดิ์สิทธิ์ พระเทริดขนนก สนิมแดง อันเป็นพระกรุที่งดงามทรงคุณค่า  มีอายุกว่า 700 ปี  ขุดพบที่วัดเสมาสามชั้น   ซึ่งเดิมเป็นวัดร้าง   ปัจจุบันคือ  ที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี   เดิมชื่อว่า โรงเรียนการช่างชายเพชรบุรี   เหตุการณ์กรุแตกเกิดจาก  นักเรียน  ครู  ภารโรง  ได้จุดไฟเผาพงหญ้าแห้งด้านหลังโรงเรียนซึ่งติดกับวัดเสมาสามชั้น   เมื่อไฟได้ลุกลามไปถึงเนินดินแห่งหนึ่งใกล้ๆ […]